Aktualności

Otwarcie alejki w Wydminach
W Wydminach otwarto aleję widokowo-spacerową. Inwestycja została w 85% sfinansowana przez środki unijne pochodzące z programu 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.