Mosty w Stańczykach

Adres:
Stańczyki
Adres c.d.:
19-504 Gołdap
Telefon:
Brak
Fax:
Brak
E-mail:
Brak
Strona www:
Brak

Lokalizacja na mapie

Mosty w Stańczykach to niewątpliwie najciekawsze obiekty architektoniczne, jakie można zobaczyć na pograniczu Suwalszczyzny i Mazur Garbatych. Bliźniacze akwedukty stylem architektonicznym przypominają rzymskie mosty w Pont du Gard. Fasady 5- przęsłowych konstrukcji zwieńczone są ażurowymi balustradami, a na każdym filarze znajduję się wysunięty balkon. Pod akweduktami przepływa rzeka Błędzianka.

Do dzisiaj kwestią sporną jest konstrukcja obiektów. Niektórzy inżynierowie twierdzą, że zamiast stali do zbrojenia wykorzystywano drewno. Tak prawdopodobnie było w przypadku mostu północnego.

Jako pierwszy powstał most północny, jeszcze przed rozpoczęciem I wojny światowej. Most południowy wzniesiono w latach 20 XX wieku. Nigdy nie był on jednak użytkowany, zgodnie z założeniem miał on pełnić rolę zapasową, na wypadek zniszczenia mostu północnego, na którym pociągi kursowały od 1927 do 1945 roku, kiedy to Armia Czerwona rozebrała tory i wywiozła do ZSRR.

Dzisiaj mosty pełnią rolę przede wszystkim punktu widokowego. Jako najwyższe akwedukty w Polsce, (36,5 m wysokości) idealnie nadają się do obserwowania malowniczej okolicy. Wstęp na akwedukty jest płatny.
Zanim mosty trafiły w prywatne ręce, można było tam uprawiać ekstremalny sport, skoki na bungee. Niestety dziś zostały one zakazane.

Ciekawostka:
Mosty w Stańczykach pojawiły się w filmie Stanisława Tyma „Ryś”