Pałac w Drogoszach

Adres:
Drogosze
Strona www:
Brak

 

Lokalizacja na mapie

Opis

Pałac w Drogoszach został wzniesiony w latach 1710-1714 jako siedziba rodu szlacheckiego  von Donhoff. Była to jedna z najbardziej imponujących siedzib w tym czasie na terenie Prus Wschodnich. Barokowa budowla wzorowana była na głównej rezydencji rodu niedaleko Królewca i spełniała funkcję pałacu królewskiego, co było niewątpliwie cechą wyróżniającą. W 1975 roku oddano do użytku również kaplicę.

Licze przebudowy siedziby w XVI wieku sprawiły, że pałac w Drogoszach zaczął być określany jako Wschodniopruski Wersal. Wiek XIX przyniósł zmiany w zakresie wystroju wnętrz, nadając mu charakter klasycystyczny. W tym okresie właściciele pałacu mogli się pochwalić posiadaniem wyjątkowej kolekcji sztuki: obrazów, chińskich waz, falmandzkich arrasów i innych. Wzniesiono także budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy otaczający siedzibę wraz z całą architekturą ogrodową.

Przez następne dziesięciolecia majątek był przekazywany w różne ręce. Ostatnimi właścicielami byli między innymi: hrabina Marianna Stolberg-Wernigrode oraz Albrecht Graf zu Stolberg-Wernigerode.

W 1945 roku pałac został przeznaczony na biura NKWD. Liczne działa sztuki zostały zrabowane. Nieliczne egzemplarze trafiły do Muzem Warmii i Mazur w Olsztynie. Po wojnie budynki gospodarcze zajął PGR a główna siedziba przeznaczona była do szkoleń rolniczych.

Od 1993 zespół pałacowo-parkowy w Drogoszach trafił w ręce prywatne. Niestety do tej pory nie przeprowadzono gruntownej renowacji, wskutek czego całe założenie niszczeje.

Informacje turystyczne

- największy pałac na Mazurach

- w pobliżu: Wilczy Szaniec, Św. Lipka, Miniatury Mazurskie, Zamki krzyżackie i inne atrakcje na Mazurach