Puszcza Borecka

Puszcza Borecka jest jednym z najcenniejszych kompleksów leśnych na Mazurach. Znajduje się na Pojezierzu Ełckim i zajmuję powierzchnię około 230 km kwadratowych. W obrębie Puszczy funkcjonują 3 obręby leśne:

- Czerwony Dwór-należy do nadleśnictwa Czerwony Dwór

-Borki i Przerwanki-należą do nadleśnictwa Borki

Pierwsze wzmianki  pochodzą z VII wieku p.n.e, wówczas tereny te obejmowała bezludna puszcza Galindzka. Według danych archeologicznych pierwsze osadnictwo pojawiło się na przełomie II/III wieku n.e. Jest okres krystalizowania się pierwszych grup plemiennych; Prusów, Jaćwingów oraz Galindów. W XIII wieku teren puszczy znajdował się w granicach państwa zakonnego. Prawdopodobnie w tym okresie puszcza Borecka wraz z puszczą Augustowską i Rominicką tworzyły jeden kompleks leśny.

Fauna i Flora

Kompleks charakteryzuje się dużą naturalnością zbiorowisk roślinnych. Podstawowymi gatunkami drzew są: brzoza omszona, dąb szypułkowy, olcha czarna, klon zwyczajny, grab zwyczajny, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, świerk pospolity. W obrębie puszczy występuje ponad 300 gatunków roślin, z czego 38 jest objętych ochroną. Są to między innymi: gnieźnik leśny, dziurawiec skąpo listny, podkolan zielonawy, cis pospolity.

Na terenie puszczy egzystuje duża populacja zwierzyny łownej, przede wszystkim :jelenie, dziki oraz sarny. Można także spotkać takie gatunki jak: żubry, łosie, wilki, rysie, lisy, jenoty, borsuki, tchórze, piżmaki, bobry. Wśród gatunków ptaków występuje: dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł średni, orzechówka, sikora uboga, rybitwa zwyczajna i inne. Można także spotkać gatunki objęte ochroną: bociany czarne, rybołowy, orliki krzykliwe oraz bieliki.

Rezerwaty

Najcenniejsze fragmenty z uwagi na występowanie wyjątkowych roślin i zwierząt objęte zostały ochroną, tworząc 4 rezerwaty przyrody:

  • Rezerwat wodno- leśny Mazury obejmuje powierzchnię 292,7 ha, stanowi przede wszystkim ostoję ptactwa wodnego.
  • Rezerwat leśny jezioro Borki obejmuje powierzchnię 232 ha, zawiera około 320 gatunków roślin. Na jego terenie występują cenne drzewostany, liczące około 100-150 lat.
  • Rezerwat Lipowy Jar obejmuje powierzchnię 48,5 ha. Został utworzony na potrzebę ochrony wielogatunkowego lasu liściastego w centralnej części puszczy, porastającego wzgórza.
  • Rezerwat florystyczny Wyspa Lipowa obejmuje powierzchnię 2,7 ha.

Atrakcje turystyczne

szlaki rowerowe

-spływy kajakowe Łaźną Strugą

-Zagroda żubrów w Wolisku